Ota yhteyttä

Tapio IkonenPsL

Psykoterapian erikoispsykologi ja perheterapeutti (VET)

Puh. 0400 254 531Ota yhteyttä lomakkeella

Organisaatioiden kehittämispalvelut

Kuopion Henkilöstökonsultointi Tapio Ikonen tarjoaa asiantuntevat ja laaja-alaiset organisaatioiden kehittämispalvelut. Minulla on pitkä kokemus koulutus- ja konsultointitehtävistä erilaisista sosiaali- ja terveysalan organisaatioista ja toimintakulttuureista. Tutustu tällä sivulla tarkemmin materiaaleihin ja ota yhteyttä!

Muutos ja kehitys vaatii dialogia

Monet Sote-alan organisaatiot ovat olleet suurten muutosten keskellä viime vuosina. Painetta on toimia sekä taloudellisesti tehokkaasti, että asiakaslähtöisesti. Olen ollut mukana useissa muutosprosesseissa, joissa työtapoja ja työnorganisointia on muutettu paikallistasolla radikaalistikin. Yleensä näissä muutoksissa on ollut tarve lisätä kotiin vietyjä ja perhettä tukevia palveluita ja vähentää laitospaikkojen käyttöä. Onnistuessaan tällaiset muutokset ovat sekä humaaneja että taloudellisesti kannattavia.

Yhdessä ympäristössä toimivaksi havaittu käytäntö ei yleensä ole suoraan siirrettävissä muualle, tarvitaan sovittamista paikalliseen toimintakulttuuriin. Toimivat muutokset ovat sellaisia. jotka koko organisaatio on kokenut omakseen. Esimiesten strategiset tavoitteet ja työntekijöiden kokemukset olisi saatava dialogiin. Sitoutuminen alkaa jaetusta mielekkyyden kokemuksesta. Työtapani lähtee tavoitteiden ja kokemusten jakamisesta ja yhteisen työtä ohjaavan mielikuvan etsimisestä.

Lue lisää dialogisesta työn ja organisaation kehittämisestä

(.pdf)